Preskočiť na obsah

Registrácia

Už niekoľko rokov spolupracujeme na našich behoch s trenčianskou firmou SunBell – VysledkovyServis.sk, ktorí pre nás zabezpečujú kompletný servis registrácie, výberu štartovného, meranie časov a spracovanie výsledkov. Nebude to inak ani v tomto roku.

Momentálne máme spustenú registráciu na tieto dve naše podujatia (pre registráciu klikni na logo):

 

Dĺžka trate:  13,5 km
Účastnícky limit:  150 účastníkov
 

Dĺžka trate:  5 km, 10 km, NW 5 km, detské behy, firemný beh družstiev
Účastnícky limit:  250 účastníkov